Test - Translink
up_left   up_right
grand travel award
Främst är det björnarna som lockar en växande grupp svenskar, engelsmän och centraleuropéer, som under ett eller flera dygn skådar björn. - Vi hoppas att priset ska höja statusen än mer på svensk natur- och ekoturism, och på så vis ge orörda och fridfulla Hälsingeskogar ett högre upplevelsevärde, när exempelvis slutavverkningar och vindkraftsexploateringar planeras ! Utmärkelsen motiveras med:

”Vargas Vildmarkslodge är en pionjär inom svensk rovdjursturism, som tillsammans med traktens björnar utvecklat en profilstark spetsprodukt, som lockar både svenska och internationella gäster långt ut i Hälsinglands skogar. Ett arbete som har präglats av mycket tålamod, varmt personligt värdskap och kvalitetskänsla långt ut i fingerspetsarna.”
up_right up_right
valid_html valid_css
Alla rättigheter tillhör NordicNature AB
Foto: Håkan Vargas S.   Musik: Robert Wells
Design: Mattias Sundberg