Test - Translink
up_left   up_right
vickan
Kronprinsessan Victoria diplomerar Vargas Vildmarkslodge som kvalitetsmärkt ekoturismarrangör. Naturens Bästa är det första nationella kvalitetsmärkningssystemet för ekoturism på det norra halvklotet. Märkningen sjösattes under FN:s Internationella Ekoturismår 2002, och är skräddarsydd för att garantera hög upplevelsekvalitet på arrangemangen i kombination med naturskydd, ett mer miljöanpassat resande och en omsorg om resmålets kulturvärden.

Naturens Bästa håller på att samla Sveriges duktigaste naturresearrangörer och deras bästa arrangemang bakom ett gemensamt kvalitetsmärke. Bakom märkningen står Svenska Ekoturismföreningen, Sveriges Rese- och Turistråd och Turistdelegationen.

H.K.H. Kronprinsessan Victoria presenterade och diplomerade Vargas Vildmarkslodge bl.a. med motiveringen "En kunning och kvalitetsmedveten arrangör" och "med stor känsla för god mat och omtänksamt värdskap" på en av Sveriges få miljömärkta anläggningar.

Anläggningen får nu använda det prestigefyllda märket "Naturens Bästa", och är då en av de två arrangörer som både har miljö- och kvalitetsmärkningen Den Gröna Nyckeln och Naturens Bästa.
up_right up_right
valid_html valid_css
Alla rättigheter tillhör NordicNature AB
Foto: Håkan Vargas S.   Musik: Robert Wells
Design: Mattias Sundberg